18.04.2018

Podpisanie umów z wykonawcami

Część 1
Remont oraz adaptacja pomieszczeń hydroterapii i fizykoterapii na pokoje mieszkalne w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli,
ALEX – BUD Aleksander Gryciuk, Sławacinek Stary 237,
21-500 Biała Podlaska reprezentowana przez Pana Aleksandra Gryciuka – Właściciela
Część 2 
Prace modernizacyjne systemu sygnalizacji pożarowej
CONSUL  Sp. z o.o.,  ul. Gródecka 39,  15-561  Białystok, reprezentowana przez
Pana Marka Czerniawskiego – Dyrektora
Część 3
Rozbudowa instalacji telewizji użytkowej CCTV
AKLIM  Monitoring  Sp. z o.o.,  ul. Sidorska 56 B,  21-500 Biała Podlaska,
reprezentowana przez Pana Janusza Trochimiuka – Prezesa Zarządu

20.04.2018

Rozpoczęcie prac budowlanych w budynku B2

23.04.2018

Rozpoczęcie prac budowlanych w budynku B1

07.05.2018

Przekazanie placu budowy firmie CONSUL ( modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej)

15.05.2018

Zebranie Rady Budowy – ustalanie istotnych kwestii dotyczących przebiegu prac

21.05.2018

Postępy prac budowlanych

24.05.2018

Kolejna Narada Robocza z wykonawcami

04.06.2018

Częściowy odbiór prac remontowych na budynku B1

12.06.2018

Zebranie Rady Budowy – ustalanie istotnych kwestii dotyczących przebiegu prac

10.07.2018

Zebranie Rady Budowy – ustalanie istotnych kwestii dotyczących przebiegu prac

03.08.2018

Zebranie Rady Budowy – ustalanie istotnych kwestii dotyczących przebiegu prac, wizytacja placu budowy

17.08.2018

Częściowy odbiór robót budowlanych

19.09.2018

Prace remontowe na korytarzach

15.10.2018

odbiór wyremontowanego dźwigu